Bedrift sikkerhets systemer

Våre produkter tilpasset bedrifter og større anlegg.

Bedrift produkter

Innbrudds-alarm

Vi har geniale løsninger for de fleste typer bedrifter. Med trådløse systemer kan man med enkle midler flytte varslere, utvide eller flytte hele systemet. Vi er ikke avhengig av kabling mellom detektorene.

Brannsikring

Systemet vi leverer kan utmerket godt brukes som et rent adresserbart brannvarslingsanlegg. Et slikt system vil varsle på samme måte til ekstern telefon eller vaktselskap og med sirener som på en vanlig bedriftsalarm. Trådløs seriekoblete røykvarslere `PIPER EN PIPER ALLE.` Våre røykvarslere er alle godkjent av DSB.

Kamera overvåking

Kamera overvåking er løsninger for deg som ønsker å ha oversikt over områder/verdier med kamera og monitor. Vi leverer enkle, rimelige og gode løsninger for dette, både analogt og digitalt. Enkle systemer som også kan varsle din egen mobil med live bilder.

Bygårder, borettslag og leiegårder

Vi kan skreddersy brannvarsling for alle typer leilighetskomplekser der alle beboerne blir varslet dersom systemet går i alarm. Dette er noe av det vi har lang erfaring med, dette er vi ekspert på.

Kontakt oss for en uforpliktende samtale.

kontakt oss